บริษัท ทีคอนสยาม จำกัด
ผลงานของเรา
Expert in supplying and installationin electrical, communicational, and mechanical systems with more than 34 years experience and 600 projects.
INDUSTRY
Rubber Industry
กระบี่
2000
30.000
2000
นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ
8000
55.000
2004
ปราจีนบุรี
630
5.000
2007
สุราษฎร์ธานี
3000
18.000
2011
สุราษฎร์ธานี
-
62.000
2010
ตรัง
1500
8.000
2011
สงขลา
1500
19.000
2011
สมุทรสาคร
4000
24.000
Oct. 1994 - Jan. 1995
สมุทรสาคร
315
6.000
Jan. 1996 - Nov. 1996
กาญจนบุรี
1250
19.000
Sep. 1994 - Nov. 1994
สมุทรสาคร
500
6.000 J
Jan. 1997 - Feb. 1997
สมุทรสาคร
2000
20.000
2002
สมุทรสาคร
3000
24.000
2004
สมุทรสาคร
5500
29.000
2006
ราชบุรี
2000
16.000
2000
ราชบุรี
2000
17.000
2001
ราชบุรี
1500
6.000
2006
ราชบุรี
-
1.000
2008
ชลบุรี
6500
71.00
2015
สุราษฎร์ธานี
-
62.00
2010
สมุทรปราการ
8000
55.00
2004
Steel Industry
กรุงเทพฯ
3000
12.000
Jan. 1988 - Feb. 1988
Bangboo
3000
19.000
Jan. 1990 - Mar. 1990
สมุทรปราการ
3200
23.000
Oct. 1991 - Jan. 1992
สมุทรปราการ
3000
9.500
Jan. 1994 - Fab. 1994
ระยอง
2500
24.000
May. 1995 - Dec. 1995
สมุทรสาคร
1000
9.000
Jan. 1995 - Mar. 1995
สมุทรปราการ
1600
21.000
Feb. 1996 - Dec. 1996
ระยอง
1000
12.000
Jan. 1997 - Apr. 1997
ชลบุรี
2500
10.000
2001
ชลบุรี
4500
15.000
2002
ชลบุรี
500
6.000
2002
ชลบุรี
1000
12.000
2003
สมุทรปราการ
1000
5.000
2003
สมุทรปราการ
2500
21.000 2
2004
ชลบุรี
1000
9.000
2004
ชลบุรี
1500
15.000
2005
สมุทรสาคร
2500
29.000
2006
เพชรบุรี
-
9.000
2006
ระยอง
4630
35.000
2006
ระยอง
1000
22.000
2006
ระยอง
1500
26.000
2007
สมุทรสาคร
1250
16.000
2009
ฉะเชิงเทรา
3000
49.000
2012
Chonburi
6500
71.00
2015
Suratthani
-
62.00
2010
Samuthprakarn
8000
55.00
2004
Car Assembly & Auto Parts
ชลบุรี
6000
15.000
Mar. 1984 - Aug. 1984
สมุทรปราการ
1000
16.00
May. 1986 - May. 1986
บางพลี
500
6.000
Aug. 1988 - Sep. 1988
กรุงเทพฯ
1000
12.000
Sep. 1991 - May. 1992
สมุทรปราการ
1000
14.000
Mar. 1995 - Apr. 1995
ฉะเชิงเทรา
1000
12.000
Jul. 1995 - Dec. 1995
ระยอง
500
9.000
2002
ระยอง
500
9.000
2002
ระยอง
500
5.000
2002
ชลบุรี
2500
35.000
2006
ชลบุรี
2500
39.000
2005
ปทุมธานี
2000
12.000
2007
ชลบุรี
4000
45.000
2011
ฉะเชิงเทรา
3000
89.000
2013
ชลบุรี
4,000
62.000
2016
ชลบุรี
3000
48.00
2004
Feeds Mill
นครปฐม
1000
7.000
Aug. 1984 - Dec. 1984
นครปฐม
500
3.000
Dec. 1984 - Dec. 1984
ปทุมธานี
500
15.000
Dec. 1985 - Jan 1986
นนทบุรี
800
6.000
Jul. 1988 - Oct. 1988
ปทุมธานี
1000
12.000
Mar. 1996 - Jun. 1996
ลพบุรี
-
4.000
2000
ลพบุรี
1600
5.000
2002
ลพบุรี
2500
19.000
2005
เพชรบุรี
-
1.500
2008
สมุทรสาคร
-
2.000
2008
Paint & Chemical Industry
ชลบุรี
1000
25.000
Apr. 1991 - Oct. 1991
ปทุมธานี
1500
45.000
2007
สิงห์บุรี
-
6.000
2008
บางพลี
2000
5.000
Jun. 1989 - Sep. 1989
ชลบุรี
1000
9.000
Jun. 1989 - Aug. 1989
บางพลี
3000
24.000
Jan. 1991 - Aug. 1991
สมุทรปราการ
2000
19.000
2000
สมุทรปราการ
2500
29.000
2007
Cold Storage
ระยอง
3000
16.800
Feb. 1990 - Sep. 1990
สมุทรสาคร
3600
21.000
Jul. 1995 - Dec. 1996
สมุทรสาคร
2000
14.630
2003
สมุทรสาคร
1000
7.700
2006
สมุทรสาคร
2000
14.700
2000
สมุทรสาคร
1000
11.480
2000
สมุทรสาคร
3000
21.000
2000
สมุทรสาคร
1000
11.550
2000
สมุทรสาคร
2000
21.700
2001
สมุทรสาคร
1000
8.400
2002
ลพบุรี
4000
37.800
2003
ลพบุรี
500
21.700
2003
สมุทรสาคร
800
9.100
2004
สมุทรสาคร
2500
20.000
2004
สมุทรสงคราม
2000
19.000
2004
สมุทรสาคร
1000
7.500
2005
สมุทรสาคร
800
9.000
2005
สมุทรสาคร
500
8.000
2005
ลพบุรี
2000
3.000
2005
สมุทรสงคราม
4500
17.000
2005
สมุทรสาคร
2000
38.000
2006
สมุทรสาคร
4500
65.000
2006
สมุทรสาคร
1500
5.000
2006
สมุทรสาคร
800
15.000
2006
สมุทรสาคร
500
3.000
2008
Plastic & Foam Industry
สมุทรสาคร
800
7.840
Oct. 1988 - Dec. 1988
ระยอง
3600
42.000
May. 1995 - Dec. 1995
ชลบุรี
-
42.000
Nov. 1995 - Apr. 1996
สมุทรสาคร
-
2.800
Nov. 1995 - Apr. 1996
สมุทรสาคร
2000
12.600
1999
สมุทรปราการ
6000
56.700
2000
กรุงเทพฯ
3700
12.880
May. 1985 - Dec. 1985
กรุงเทพฯ
1000
11.900
Arp. 1987 - Jul. 1987
กรุงเทพฯ
500
4.396
Mar. 1988 - Apr. 1988
กรุงเทพฯ
3000
26.600
Jan. 1994 - May. 1994
กรุงเทพฯ
500
0.707
Jan. 1995 - May. 1995
ระยอง
6000
31.500
Mar. 1994 - Nov. 1994
ระยอง
3400
16.800
Jul. 1995 - Mar. 1996
ขอนแก่น
4400
11.900
Nov. 1996 - Apr. 1997
ขอนแก่น
2000
4.900
1997
ลำพูน
2000
13.300
1998
Paper Industry
สมุทรปราการ
1500
5.740
Aug. 1984 - Nov. 1984
นครปฐม
4000
21.140
Jan. 1985 - Aug. 1985
นครปฐม
500
7.364
May. 1986 - Jun. 1986
ฉะเชิงเทรา
3500
30.800
Jul. 1987 - Dec. 1987
ฉะเชิงเทรา
3000
30.800
Mar. 1988 - May. 1988
ปทุมธานี
3500
46.200
Mar. 1992 - Oct. 1992
บางปู
1000
5.600
Sep. 1992 - Dec. 1992
นครปฐม
630
9.800
Sep. 1996 - Mar. 1997
ปทุมธานี
-
2.100
2000
สมุทรสาคร
500
8.260
2000
สมุทรสาคร
4000
21.700
2000
อยุธยา
500
7.700
2001
สระแก้ว
10000
26.600
2004
สมุทรสาคร
500
3.500
May. 1996 - Sep. 1996
สมุทรสาคร
10000
87.290
2007
สมุทรสาคร
500
6.300
2006
สมุทรสาคร
1000
9.100
2007
อ.วังน้อย อยุธยา
2000
21.000
2006
อ.วังน้อย อยุธยา
-
19.600
2007
Textile Industry
นนทบุรี
1500
12.600
Feb. 1989 - May. 1989
นนทบุรี
800
7.840
May. 1990 - Jul. 1990
กรุงเทพฯ
500
5.600
Mar. 1989 - Jul. 1989
สมุทรสาคร
20000
35.000
May. 1990 - Jul. 1990
นครปฐม
15000
68.600
Oct. 1990 - Oct. 1990
นครปฐม
2000
16.800
Jun. 1993 - Oct. 1993
ชลบุรี
1000
9.800
Jun. 1995 - Dec. 1996
กรุงเทพฯ
2000
7.700
Mar. 1997 - Jun. 1997
สมุทรสาคร
2000
25.060
2002
สมุทรปราการ
1600
21.700
2002
สมุทรสาคร
500
9.100
2002
เพชรบุรี
5130
10.500
2006
ชลบุรี
1500
15.820
2007
Electronic Industry
บางพลี
500
6.860
Feb. 1988 - Apr. 1988
บางพลี
500
7.000
Feb. 1988 - Apr. 1988
บางพลี
500
6.160
Oco. 1988 - Nov. 1988
อยุธยา
1500
10.500
Jan. 1989 - Jun. 1989
บางปู
500
6.440
0 Mar. 1989 - Jul. 1989
บางพลี
700
6.440
Jun. 1989 - Aug. 1989
บางปู
3500
69.790
Sep. 1992 - Oct. 1993
ระยอง
1915
25.200
Mar. 1995 - Dec. 1995
ปราจีนบุรี
1750
21.700
2006
Glass Industry
ระยอง
630
10.500
Dec. 1995 - May. 1996
ระยอง
630
11.200
2005
ระยอง
-
26.600
2005
ระยอง
1000
2.422
2007
สมุทรปราการ
4000
63.000
2008
Rice Mill & Starch
ชัยภูมิ
5000
43.400
May. 1994 - Nov. 1994
นนทบุรี
800
6.370
Jul. 1988 - Oct. 1988
อยุธยา
2500
31.500
2006
Food & Beverage
ราชบุรี
1000
12.840
Oct. 1991 - May. 1992
สมุทรสาคร
3000
22.500
Feb. 1995 - Jul. 1995
สระบุรี
6000
12.750
Oct. 1988 - Feb. 1988
กรุงเทพฯ
4000
44.250
Mar. 1988 - May. 1988
สมุทรปราการ
1600
13.800
2001
ปทุมธานี
2000
20.250
2001
นครปฐม
4050
27.750
2002
ลพบุรี
5000
32.175
2003
ลพบุรี
2500
2.775
2005
ระยอง
9000
82.500
2005
ปทุมธานี
-
3.750
2006
สุราษฎ์ธานี
-
6.250
2006
นครสวรรค์
630
11.250
2006
ปทุมธานี
-
0.750
2007
กรุงเทพฯ
-
2.250
2007
สมุทรปราการ
-
8.250
2007
นครปฐม
1000
12.114
2007
กรุงเทพฯ
315
4.125
2007
ปทุม
-
1.332
2008
ปทุมธานี
6000
35.664
2008
ปทุมธานี
500
19.431
2008
นครปฐม
1000
4.170
2009
อยุธยา
-
13.643
2009
ชลบุรี
3200
56.175
2009
ลพบุรี
4000
22.478
2011
นครสวรรค์
2500
23.025
Jun. 1998 - Nov. 1998
นครปฐม
10000
127.500
2000
นครสวรรค์
1500
27.750
2003
นครสวรรค์
5000
35.250
2005
นครสวรรค์
2500
24.750
2006
นครปฐม
-
0.024
2008
นครปฐม
-
25.490
2011
นครสวรรค์
-
22.878
2011
ชลบุรี
4,000
62.000
2016
Lopburi
4000
22.48
2011
Nakornpathom
10000
127.50
2000
Chonburi
3200
56.175
2009
Funiture Manufacturer
สุราษฎ์ธานี
2000
9.675
Mar. 1994 - Oct. 1994
สงขลา
1000
6.225
Feb. 1994 - May. 1994
นนทบุรี
1500
13.800
Oct. 1991 - Dec. 1992
นนทบุรี
3000
14.700
Jun. 1990 - Oct. 1990
นครปฐม
500
11.250
Aug. 1989 - Oct. 1989
กรุงเทพฯ
1000
14.250
Jan. 1986 - Nay. 1986
Others
อุบลราชธานี
1500
44.800
Jan. 1991 - Oct. 1992
นครปฐม
2000
58.800
Dec. 1991 - Dec. 1993
เพชรบุรี
-
10.500
Sep. 1996 - Feb. 1997
กรุงเทพฯ
-
6.300
Sep. 1996 - Feb. 1997
กรุงเทพฯ
-
11.200
Aug. 1997 - Nov. 1997
กรุงเทพฯ
-
14.700
Aug. 1997 - Nov. 1997
ปทุมธานี
-
18.200
Aug. 1997 - Nov. 1997
กรุงเทพฯ
-
Aug. 1997 - Nov. 1997
อยุธยา
-
11.900
Aug. 1997 - Nov. 1997
กรุงเทพฯ
-
7.700
Aug. 1998 - Nov. 1998
กรุงเทพฯ
-
18.900
Aug. 1998 - Nov. 1998
กรุงเทพฯ
-
12.600
Aug. 1998 - Nov. 1998
กรุงเทพฯ
-
9.100
Aug. 1998 - Nov. 1998
ปราจีนบุรี
-
26.600
Jun. 1998 - Jan. 1999
กรุงเทพฯ
-
25.200
Jun. 1998 - Apr. 1999
กรุงเทพฯ
2000
18.900
2007
ชลบุรี
800
-
Aug. 1985 - Dec. 1985
สมุทรสาคร
1000
15.400 J
Jan. 1986 - May. 1986
นครปฐม
1300
12.740
Oct. 1986 - May. 1987
กรุงเทพฯ
1000
12.740
May. 1986 - Aug. 1986
สมุทรปราการ
500
25.900
May. 1986 - Jun. 1986
สมุทรปราการ
800
25.900
Dec. 1987 - Jan. 1988
กรุงเทพฯ
1000
4.578
Dec. 1987 - Jan. 1988
สมุทรสาคร
250
4.704
Dec. 1987 - Jan. 1988
กรุงเทพฯ
630
5.040
Oct. 1987 - Jan. 1988
กรุงเทพฯ
2000
22.400
Jul. 1987 - Dec. 1987
กรุงเทพฯ
800
9.100
Apr. 1988 - May. 1988
บางบอน
1500
5.040
Aug. 1988 - Oct. 1988
บางพลี
500
3.325
Jul. 1988 - Aug. 1988
กรุงเทพฯ
500
6.566
Jun. 1988 - Jul. 1988
บางพลี
500
7.000
Jul. 1988 - Jul. 1988
กรุงเทพฯ
500
6.440
Jun. 1988 - Jul. 1988
ปทุมธานี
500
6.510
May. 1988 - Jun. 1988
ปราจีนบุรี
800
7.700
May. 1988 - Jul. 1988
กรุงเทพฯ
500
5.880
Apr. 1988 - May. 1988
บางพลี
500
8.260
Apr. 1988 - May. 1988
นครปฐม
1500
4.452
Feb. 1988 - May. 1988
สมุทรสาคร
1000
7.840
Oct. 1989 - Dec. 1989
สมุทรสาคร
500
5.600
Apr. 1989 - Jul. 1989
ปทุมธานี
1000
7.000
Jun. 1989 - Jun. 1989
บางบ่อ
3000
5.040
May. 1990 - Jul. 1990
ปทุมธานี
3200
21.420
May. 1990 - Dec. 1990
สมุทรสาคร
1500
9.100
Feb. 1991 - Jun. 1991
สมุทรสาคร
1000
13.720
Jan. 1991 - May. 1991
บางพลี
-
40.600
Feb. 1992 - June. 1992
สระบุรี
-
13.440
Jan. 1992 - May. 1992
จันทบุรี
3500
71.400
Jun. 1993 - May. 1994
กรุงเทพฯ
500
6.300
Oct. 1994 - Nov. 1994
ชลบุรี
2000
11.900
Jun. 1994 - Nov. 1994
สมุทรสาคร
1600
7.700
May. 1994 - Nov. 1994
แหลมฉบัง
7000
40.600
Feb. 1994 - Nov. 1994
ระยอง
-
10.500
Dec. 1995
สมุทรสาคร
1480
24.920
Nov. 1995 - Apr. 1996
สมุทรสาคร
750
9.800
Jun. 1995 - Dec. 1995
ปทุมธานี
-
11.200
May. 1995 - Dec. 1996
สมุทรสาคร
1250
14.700
Mar. 1995 - May. 1995
นครราชสีมา
3050
27.720
May. 1995
สมุทรสาคร
630
17.430
Apr. 1995 - Aug. 1995
สมุทรสาคร
2500
26.600
Mar. 1995 - Apr. 1995
สมุทรสาคร
6000
25.900
Jun. 1996 - Dec. 1996
อยุธยา
-
2.800
Aug. 1996 - Sep. 1997
สุพรรณบุรี
250
21.000
Mar. 1996 - Mar. 1997
สมุทรปราการ
4500
35.700
Jan. 1996 - Mar. 1997
สมุทรปราการ
630
7.000
May. 1996 - Mar. 1997
ราชบุรี
2500
16.800
Oct. 1996 - Mar. 1997
สมุทรสาคร
740
5.600
Sep. 1996 - Dec. 1996
กรุงเทพฯ
500
11.200
Jun. 1996 - Dec. 1996
สมุทรสาคร
1000
8.120
May. 1996 - Sep. 1996
สมุทรสาคร
420
5.880
Apr. 1996 - Aug. 1996
กรุงเทพฯ
-
4.200
Feb. 1996 - Apr. 1996
กรุงเทพฯ
-
7.000
Feb. 1996 - Mar. 1996
สมุทรปราการ
-
8.400
Jan. 1996 - Apr. 1996
กรุงเทพฯ
250
2.100
Nov. 1997 - May. 1998
กรุงเทพฯ
-
6.300
Aug. 1997 - Nov. 1997
สมุทรสาคร
2000
33.600
Mar. 1997 - Jun. 1997
ชลบุรี
-
7.700
Oct. 1997 - Nov. 1997
ชลบุรี
1500
11.900
Jan. 1997 - Mar. 1997
ชลบุรี
-
28.336
2005
ภูเก็ต
-
7.700
2006
สมุทรสาคร
2630
9.100
2006
นครปฐม
1800
23.450
2007
ชลบุรี
1600
2.058
2007
ชลบุรี
2500
2.310
2007
สมุทรปราการ
-
0.739
2008
อยุธยา
-
0.301
2008
สมุทรสาคร
630
2.856
2008
นครปฐม
-
0.287
2008
ชลบุรี
-
3.429
2008
สมุทรสาคร
2000
5.337
2008
สมุทรสาคร
500
4.452
2008
สมุทรสาคร
500
3.332
2011
กรุงเทพฯ
-
0.101
2008
ชลบุรี
630
6.580
2011
นครปฐม
4,000
24.500
2012
CONTACT US
1328/15-19 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7
แฟกซ์. 0-2413-4110