บริษัท ทีคอนสยาม จำกัด
ผลงานของเรา
Expert in supplying and installationin electrical, communicational, and mechanical systems with more than 34 years experience and 600 projects.
PROJECT IN HAND
นครสวรรค์
2,500
6.950
2017
พระนครศรีอยุธยา
24,310
28.500
2017
บุรีรัมย์
1,500
42.500
2017
สงขลา
5,000
70.000
2016
Saraburi
-
38.47
2017
Ayutthaya
24310
28.50
2017
Burirum
1500
42.50
2017
Pracha Uthit, BKK
200
10.25
2017
CONTACT US
1328/15-19 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7
แฟกซ์. 0-2413-4110