บริษัท ทีคอน สยาม จำกัด
ความเป็นมา
บริษัท ทีคอน สยาม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งบริษัทฯได้เป็นผู้นำทางด้านการจัดหาและติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร และ งานวิศวกรรมเครื่องกล (M & E) ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารมานานกว่า 34 ปี มีผลงานโครงการต่าง ๆ ประเภทงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 600 โครงการ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ และ เน้นถึงมาตรฐาน และ ความปลอดภัย พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยังมีโรงงาน ในเครือที่ผลิต และ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการกับโรงงานของท่าน ด้วยความรวดเร็วตามเป้าหมาย และมาตรฐาน
CONTACT US
1328/15-19 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7
แฟกซ์. 0-2413-4110