บริษัท ทีคอนสยาม จำกัด
ความเป็นมา
บริษัท ทีคอนสยาม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2527 ซึ่งบริษัทฯ ได้เป็นผู้นำทางด้านการจัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานวิศวกรรมเครื่องกล (M&E) ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารมานานกว่า 39 ปี มีผลงานโครงการต่าง ๆ ประเภทงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 600 โครงการ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และเน้นถึงมาตรฐาน และความปลอดภัย พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยังมีโรงงานในเครือที่ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน  ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการโรงงานของท่าน ด้วยความรวดเร็วตามเป้าหมายและมาตรฐาน 
CONTACT US
1328/15-19 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7
แฟกซ์. 0-2413-4110