บริษัท ทีคอนสยาม จำกัด
ผลงานของเรา
Expert in supplying and installationin electrical, communicational, and mechanical systems with more than 34 years experience and 600 projects.
BUILDING
HOTEL / DEPARTMENT STORE / DISTRIBUTION CENTER
พัทยา
1200
10.010
Jul. 1988 - Oct. 1988
ปทุมธานี
3000
21.000
Jun. 1993 - Dec. 1994
กรุงเทพฯ
2000
22.400
Jan. 1993 - Dec. 1994
กรุงเทพฯ
5000
11.200
Jan. 1994 - Feb. 1994
กรุงเทพฯ
3000
26.600
Jan. 1994 - Oct. 1994
สระบุรี
-
8.400
May. 1995 - Aug. 1995
ราชบุรี
-
19.600
Sep. 1996 - Feb. 1997
สมุทรปราการ
6000
100.100
2011
ลพบุรี
2,000
20.000
2015
ขอนแก่น
1600
46.200
2009
สมุทรสาคร
2,600
78.000
2013
ประจวบคีรีขันธ์
1600
19.530
2007
เชียงใหม่
2500
27.580
2007
ชุมพร
1600
23.800
2009
รามอินทรา
2000
25.200
2009
ชลบุรี
2000
33.404
2009
ราชบุรี
2000
50.141
2011
อยุธยา
2000
36.155
2011
ประจวบคีรีขันธ์
2000
51.338
2011
เลย
2000
52.808
2011
สมุทรปราการ
2000
37.800
2012
นครราชสีมา
2000
36.680
2013
ุมุกดาหาร
2000
35.420
2013
บึงกาฬ
2000
38.500
2014
นครปฐม
2000
38.500
2014
สมุทรสาคร
2000
38.500
2014
ระนอง
2000
38.500
2014
ภูเก็ต
2,000
38.500
2014
นครนายก
2,000
38.500
2015
พะเยา
1,600
38.500
2015
หนองบัวลำภู
2000
38.000
2016
นนทบุรี
2000
38.000
2016
กรุงเทพฯ
4000
94.000
2008
ชลบุรี
2600
65.00
2015
นนทบุรี
6000
100.10
2011
Nonthaburi
10000
200.00
2014
CONTACT US
1328/15-19 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7
แฟกซ์. 0-2413-4110