บริษัท ทีคอนสยาม จำกัด
ผลงานของเรา
Expert in supplying and installationin electrical, communicational, and mechanical systems with more than 34 years experience and 600 projects.
JAPANESE PROJECT
JAPANESE CUSTOMERS
ระยอง
2000
48.000
2016
ชลบุรี
2500
48.000
2004
ชลบุรี
2500
39.000
2005
ชลบุรี
2500
35.000
2006
ปทุมธานี
1000
28.000
2012
อมตะนคร
7000
41.000
2012
ระยอง
2000
48.00
2016
ฉะเชิงเทรา
3000
89.00
2013
ฉะเชิงเทรา
3000
49.00
2012
ชลบุรี
2500
35.00
2006
CONTACT US
1328/15-19 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7
แฟกซ์. 0-2413-4110